üretim olanakları sınırı

üretim olanakları sınırı

bk. üretim olanakları eğrisi


üretim olanakları sınırı için benzer kelimeler


üretim olanakları sınırı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', ' ', 'o', 'l', 'a', 'n', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', ' ', 's', 'ı', 'n', 'ı', 'r', 'ı', şeklindedir.
üretim olanakları sınırı kelimesinin tersten yazılışı ırınıs ıralkanalo miterü diziliminde gösterilir.