üretimin faktör esnekliği

üretimin faktör esnekliği İng. factor elasticity of production, elasticity of production

İki faktör olduğu varsayımı altında, faktörlerden biri sabitken, diğerinde ortaya çıkan oransal değişmeye karşı üretimin gösterdiği duyarlılık, diğer bir deyişle üretimdeki oransal değişmenin, faktördeki oransal değişmeye oranını gösteren katsayı.


üretimin faktör esnekliği için benzer kelimeler


üretimin faktör esnekliği, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', 'i', 'n', ' ', 'f', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', ' ', 'e', 's', 'n', 'e', 'k', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
üretimin faktör esnekliği kelimesinin tersten yazılışı iğilkense rötkaf nimiterü diziliminde gösterilir.