faktör ikame esnekliği

faktör ikame esnekliği İng. factor substitution elasticity, elasticity of factor substitution

Üretim faktörleri oranlarındaki oransal değişmenin, marjinal teknik ikame oranındaki oransal değişmeye oranı biçiminde hesaplanan ve üretim faktörlerinin birbirlerinin yerine kullanılabilme gücünü gösteren katsayı. krş. marjinal teknik ikame oranı


faktör ikame esnekliği için benzer kelimeler


faktör ikame esnekliği, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, f harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'f', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', ' ', 'i', 'k', 'a', 'm', 'e', ' ', 'e', 's', 'n', 'e', 'k', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
faktör ikame esnekliği kelimesinin tersten yazılışı iğilkense emaki rötkaf diziliminde gösterilir.