ikame esnekliği

ikame esnekliği İng. elasticity of substitution

1. Tüketicinin aynı fayda düzeyinde kalması koşuluyla malların birbirlerinin yerine tüketilebilme gücünü gösteren katsayı. 2. bk. faktör ikame esnekliği


ikame esnekliği için benzer kelimeler


ikame esnekliği, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'a', 'm', 'e', ' ', 'e', 's', 'n', 'e', 'k', 'l', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
ikame esnekliği kelimesinin tersten yazılışı iğilkense emaki diziliminde gösterilir.