ürün dönüşüm oranı

ürün dönüşüm oranı İng. rate of product transformation, RPT

Bağlantılı mal üretiminde malların birinden bir birim daha fazla üretilebilmek için vazgeçilmesi gereken diğer mal miktarını gösteren, diğer bir deyişle ürün dönüşüm eğrisinin herhangi bir noktasındaki eğiminin eksiyle çarpımına eşit olan oran.


ürün dönüşüm oranı için benzer kelimeler


ürün dönüşüm oranı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'ü', 'n', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
ürün dönüşüm oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro müşünöd nürü diziliminde gösterilir.