üst ısıl reaktör

üst ısıl reaktör İng. epithermal reactor

İçindeki fisyonun özellikle üst ısıl nötronlar tarafından oluşturulduğu reaktör.


üst ısıl reaktör için benzer kelimeler


üst ısıl reaktör, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 's', 't', ' ', 'ı', 's', 'ı', 'l', ' ', 'r', 'e', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', şeklindedir.
üst ısıl reaktör kelimesinin tersten yazılışı rötkaer lısı tsü diziliminde gösterilir.