ayrışık reaktör

ayrışık reaktör İng. heterogeneous reactor / heterojen reaktör

Yakıtının ayrışık olması nedeniyle, nötronların farklı özellikler taşıdığı reaktör.


ayrışık reaktör için benzer kelimeler


ayrışık reaktör, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'r', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'r', 'e', 'a', 'k', 't', 'ö', 'r', şeklindedir.
ayrışık reaktör kelimesinin tersten yazılışı rötkaer kışırya diziliminde gösterilir.