üstyazım çizgesi

üstyazım çizgesi İng. overlay chart

üstyazım çizgesi için benzer kelimeler


üstyazım çizgesi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 's', 't', 'y', 'a', 'z', 'ı', 'm', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
üstyazım çizgesi kelimesinin tersten yazılışı isegziç mızaytsü diziliminde gösterilir.