akış çizgesi

akış çizgesi İng. flowchart
akış çizgesi İng. flow chart, flow sheet

Bir süreçte, işlemlerin dizisini ve birbirine bağımlılığını gösteren çizgisel anlatım.


akış çizgesi İng. flow chart
akış çizgesi İng. flow chart

Bir oluşum, süreç ya da izlenceli bir işleyişin, yalın çizimsel anlatımını veren göstersel işlem.


akış çizgesi için benzer kelimeler


akış çizgesi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
akış çizgesi kelimesinin tersten yazılışı isegziç şıka diziliminde gösterilir.