üye

üye

a. 1. Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza: “Galiba, verilen sözün kutsallığına inanmış bir neslin misyoner ruhlu üyelerinden biri de bendim.” -A. Ağaoğlu. 2. anat. Omurgalılarda, kol ve bacaklar, uzuv.


üye Fr. Organe
üye İng. member
üye İng. member

Karar yetkisi bulunan meclis, kurul, yarkurul, yargılık gibi topluluklara katılan ve oy kullanan görevli kimselerden her biri.


üye Fr. nembre

Bir söylemin meydana getirdiği bütünün birlik diye alınan bir parçası.


üye

a’za.


üye İng. co-ordinate

1. (…) gibi sıralanmış bir n-li dizgenin k ıncı üye'si, ak nesnesidir. ||Krş.. birinci üye, ikinci üye. 2. Bir dizinin k ıncı üye'si, bu diziyi oluşturan izergenin k sıral sayısı için değeridir. || (…) dizisinin k ıncı üyesi (...) nesnesidir.


üye

bk. yan.


üye İng. memfaer

(Biçim ruhbilimi) Herhangi bir bütün içinde belirli bir görevi ve yeri olan parça.


üye Fr. Membre

bk. Dizge.


üye İng. member

Özdeş bir oluşumun içinde bulunan, altında ve üstünde kendi kayaç özellikleriyle ayrılarak oluşumun bir parçası olan kayaç katman birimi.


Üye Köken: T.

Cinsiyet: Erkek Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri.


Üye Osm. Aza

üye için benzer kelimeler


üye, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'y', 'e', şeklindedir.
üye kelimesinin tersten yazılışı eyü diziliminde gösterilir.