ikinci üye

ikinci üye İng. second co-ordinate

sıralanmış ikilisinin ikinci üye'si, b nesnesidir. || Anl. ikinci izdüşüm.


ikinci üye için benzer kelimeler


ikinci üye, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'ü', 'y', 'e', şeklindedir.
ikinci üye kelimesinin tersten yazılışı eyü icniki diziliminde gösterilir.