vakayiname

vakayiname Ar. va®¥yi¤ + Far. n¥me

a. (vaka:yi:na:me) esk. Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kronik.


vakayiname

Vakanüvislerce olguları, olayları oluş sırasına göre yazılmış tarihsel yapıt. bk. vakanüvis.


vakayiname, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'k', 'a', 'y', 'i', 'n', 'a', 'm', 'e', şeklindedir.
vakayiname kelimesinin tersten yazılışı emaniyakav diziliminde gösterilir.