vaks

vaks Alm. Wachs

a. Bal mumunun sanayide mat yüzeyleri parlak ve kaygan duruma getiren türü.


vaks İng. wax

Gliserolden daha uzun zincirli alkollerin yağ asitleriyle ester bağlarıyla bağlanarak oluşturdukları nötr bir lipit. 1. Su kaybını önlemeye ve solunumu azaltmaya yarayan bitkilerin yaptığı bir madde. 2. Birçok hayvanın kutikulasında ve yumurta kabuğunda bulunan, su kaybını önleyen bir madde. 3. Anların yaptığı özel bal mumu.


vaks İng. wax

1.Gliserolden daha uzun zincirli alkollerin yağ asitleriyle ester bağlarıyla bağlanarak oluşturdukları nötr bir lipit. 2. Su kaybını önlemeye ve solunumu azaltmaya yarayan bitkilerin yaptığı bir madde. 3. Birçok hayvanın kutikulasında ve yumurta kabuğunda bulunan, su kaybını önleyen bir madde. 4. Arıların yaptığı özel bal mumu.


vaks İng. wax

1. Bitkilerin yaptığı ve yağda eriyen bir madde olup su kaybını önlemeye ve solunumu azaltmaya yarar. 2. Birçok hayvanların kutikulasında bulunup su kaybını önler. 3. Arıların yaptığı özel balmumudur.


vaks, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'k', 's', şeklindedir.
vaks kelimesinin tersten yazılışı skav diziliminde gösterilir.