vaza deferensiya

vaza deferensiya Lat. vasa deferentia

Vaz deferensin çoğul durumu.


vaza deferensiya için benzer kelimeler


vaza deferensiya, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'a', 'z', 'a', ' ', 'd', 'e', 'f', 'e', 'r', 'e', 'n', 's', 'i', 'y', 'a', şeklindedir.
vaza deferensiya kelimesinin tersten yazılışı ayisnerefed azav diziliminde gösterilir.