VECM düzeyler uyarlaması

VECM düzeyler uyarlaması İng. levels version of VECM
VECM düzeyler uyarlaması İng. levels version of Vector Error Correction Model

VECM düzeyler uyarlaması için benzer kelimeler


VECM düzeyler uyarlaması, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, V harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'V', 'E', 'C', 'M', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'e', 'y', 'l', 'e', 'r', ' ', 'u', 'y', 'a', 'r', 'l', 'a', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
VECM düzeyler uyarlaması kelimesinin tersten yazılışı ısamalrayu relyezüd MCEV diziliminde gösterilir.