Velpau sargısı

Velpau sargısı İng. Vellpeau sling

Küçük hayvanlarda ön bacağı dinlendirerek bütün eklemlerinin hareketini engellemeye yönelik bir bandaj türü. Kürek kemiği omuz eklemiyle ilgili lezyonlarda kullanılır. Ön bacak pamukla desteklendikten sonra sarma işlemine göğüs kafesi de dâhil edilir ve dirsek eklemi kıvrılarak göğüs kafesiyle birlikte sarılır.


Velpau sargısı için benzer kelimeler


Velpau sargısı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, V harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'V', 'e', 'l', 'p', 'a', 'u', ' ', 's', 'a', 'r', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
Velpau sargısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgras uapleV diziliminde gösterilir.