sargısı

sargısı Fr. Capistre (chevestre)

sargısı için benzer kelimeler


sargısı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, s harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 's', 'a', 'r', 'g', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
sargısı kelimesinin tersten yazılışı ısıgras diziliminde gösterilir.