Venn çizgesi

Venn çizgesi İng. Venn diagram
Venn çizgesi İng. Venn diagramm

n sayıda küme arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla, bu kümelerin birbirini kesen (yuvarlak ya da yassı) çemberlerle belirtilmesinden oluşan çizge. || Birbirini kesen n sayıdaki çember, düzlemi (...) sayıda ayrık bölgeye böler. Boş olduğu bilinen bölgeler karalanır, boş olmadığı bilinenler ise (x gibi) özel bir imle belirtilir. (…)


Venn çizgesi için benzer kelimeler


Venn çizgesi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, V harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'V', 'e', 'n', 'n', ' ', 'ç', 'i', 'z', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
Venn çizgesi kelimesinin tersten yazılışı isegziç nneV diziliminde gösterilir.