vibrasyon

vibrasyon Fr. vibration

a. fiz. Titreşim.


vibrasyon İng. vibration

Titreme, sallanma, titreşim, sallanış.


vibrasyon için benzer kelimeler


vibrasyon, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 'b', 'r', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
vibrasyon kelimesinin tersten yazılışı noysarbiv diziliminde gösterilir.