vibrato

vibrato Osm. titrem

Bir telin tınlaması devam ederken tele ikinci kez vurulmaksızın, parmağın bulunduğu perdeden kaldırmadan bir yukarı bir aşağı hızlıca hareket ettirilmesi yöntemi.


vibrato Osm. yalpa

Ses sinyali sürdüğü sürece sesin frekansını belli aralıklarla bir değiştirip bir eski hâline getiren devre.


vibrato için benzer kelimeler


vibrato, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 'b', 'r', 'a', 't', 'o', şeklindedir.
vibrato kelimesinin tersten yazılışı otarbiv diziliminde gösterilir.