vibriyo

vibriyo Fr. vibrion

a. (vibri'yo) biy. Virgül biçimindeki bakteri.


vibriyo

bk. bakteri


vibriyo için benzer kelimeler


vibriyo, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 'b', 'r', 'i', 'y', 'o', şeklindedir.
vibriyo kelimesinin tersten yazılışı oyirbiv diziliminde gösterilir.