vigabatrin

vigabatrin İng. vigabatrine

Yapıca GABA’ya benzeyen GABA-tranaminazı geriye dönüşümsüz inhibe ederek GABAerjik aşırımı güçlendiren sentetik ilaç.


vigabatrin, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 'g', 'a', 'b', 'a', 't', 'r', 'i', 'n', şeklindedir.
vigabatrin kelimesinin tersten yazılışı nirtabagiv diziliminde gösterilir.