vitamer

vitamer İng. vitamer

Yapısı vitaminden farklı olmasına rağmen vitamin gibi etki gösteren madde.


vitamer, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, v harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'v', 'i', 't', 'a', 'm', 'e', 'r', şeklindedir.
vitamer kelimesinin tersten yazılışı remativ diziliminde gösterilir.