YANA ile başlayan kelimeler

YANA ile başlayan veya başında YANA olan kelimeler 190 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

yana aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. yana anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre YANA ile başlayan kelimeler

25 harfli

yanaşık değişirlik dizeyi, yanaşık son öndeyi hatası

24 harfli

yanaşık en küçük kareler, yanaşık temel bileşenler

23 harfli

yanağından kan damlamak, yanaşık göreli etkinlik, yanaşık ilgileşimsizlik

22 harfli

yanaşık dağılım kuramı, yanaşık güç fonksiyonu, yanaşık normal dağılım, yanaşık olarak durağan

21 harfli

yanak-yudaksal bürgeç, yanaşık güven aralığı, yanaşık özdeşleştirme, yanaşık standart hata

20 harfli

yanağı keseli sincap, yanağı-keseli sincap, yanar döner tekircik, yanaşık eşdeğerlilik, yanaşık kritik değer

19 harfli

yana doğru bağlantı, yanağına kan gelmek, yanardağ püskürmesi, yanaşık bağımsızlık

18 harfli

yanak toplardamarı, yanar söner ışıtaç, yanardağ ağzı gölü, yanardağ çıkartısı, yanardağ etkinliği, yanardağ kırıntısı, yanardağ patlaması, yanaşık değişirlik, yanaşık özellikler, yanay konaç ekseni

17 harfli

yana yana istemek, yanaşık çevrimler, yanaşık normallik, yanaşık yansızlık

16 harfli

yana kayık yatın, yanardağ bilimci, yanardağ bombası, yanardağ bölgesi, yanardağ depremi, yanaşık bağlanım, yanaşık beklenti, yanaşık etkinlik, yanaşık sonuçlar, yanaşık yanlılık

15 harfli

yanal yükseklik, yanardağ bacası, yanardağ bilimi, yanardağ dizisi, yanardağ etmeni, yanardağ konisi, yanardağ tıkacı, yanaşık dağılım, yanaşık eşitlik, yanaşım noktası, yanay çizelgesi, yanay doğruları

14 harfli

yana aşındırma, yanabidildamak, yanak-dudaksal, yanar boş film, yanar dönerlik, yanardağ adası, yanaşı oturmak, yanaşık açılım, yanaşık moment, yanaşık sınama

13 harfli

yanak bezleri, yanak onarımı, yanal çizinti, yanardağ ağzı, yanardağ külü, yanardağ taşı, yanardağ tüfü, yanardağbilim, yanaşık düzen, yanaşık kuram, yanaşık nizam, yanay doğrusu, yanay düzlemi

12 harfli

yanak allığı, yanak kemiği, yanak koneti, yanak siniri, yanak ünsüzü, yanak vuruşu, yanak yanağa, yanak yapımı, yanal basınç, yanal kuvvet, yanal uzanma, yanaşabilmek

11 harfli

yana atılım, yana basınç, yana yakıla, yanaklanmak, yanal alanı, yanal ayrıt, yanal çizgi, yanal yüzey, yanar külte, yanarçırağı, yanaşabilme, yanaşdırmak, yanaşık güç, yanaştırmak, yanay doğru, yanazlanmak

10 harfli

yana dönme, yana kayık, yanabilmek, yanal alan, yanalanmak, yanallamak, yanar film, yanardöner, yanaşdırma, yanaşdumah, yanaşıklık, yanaşılmak, yanaşlamak, yanaştıran, yanaştırım, yanaştırma, yanazlamak

9 harfli

yana yana, yanabilme, yanal yüz, Yanalerik, yanaşılma, yanavkuru

8 harfli

yana yam, yanaçlar, yanağaçı, yanakçıl, yanaklık, yañalmak, Yanaloba, Yanalyol, yanangar, yanarayı, yanardağ, yanargün, yanarlık, yanartaş, yañasına, yanaşlık, yanaşmah, yanaşmak, yanatmak, yanazlık

7 harfli

yanacah, yanaçlı, yañadan, yañadın, yanağaç, yanaklı, yanalak, yanaltı, yanarak, yanarca, Yanarsu, yañasın, yanaşak, yanaşıh, yanaşık, yanaşım, yanaşma, Yanatlı

6 harfli

yañada, yanara, yañaru, yañası, yanaşı, yañaya, yañaza

5 harfli

yanaç, yanah, yanak, yanal, yanañ, yanar, yanaş, yanat, yanay, yanaz

4 harfli

yana

Kelime Ara