yâr beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksın

yâr beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksın

“bir dostun verdiği armağan küçük ve değersiz olsa bile verilen kişinin hatırlandığını göstermesi bakımından çok değerlidir” anlamında kullanılan bir söz.


yâr beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksın için benzer kelimeler


yâr beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksın, 45 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'â', 'r', ' ', 'b', 'e', 'n', 'i', ' ', 'a', 'n', 's', 'ı', 'n', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'k', 'o', 'z', ' ', 'i', 'l', 'e', ',', ' ', 'o', ' ', 'd', 'a', ' ', 'ç', 'ü', 'r', 'ü', 'k', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 's', 'ı', 'n', şeklindedir.
yâr beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksın kelimesinin tersten yazılışı nıskıç kürüç ad o ,eli zok rib nısna ineb rây diziliminde gösterilir.