Yargıcın dönertimi

Yargıcın dönertimi Osm. Reddi hâkim

Yargıcın dönertimi için benzer kelimeler


Yargıcın dönertimi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, Y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Y', 'a', 'r', 'g', 'ı', 'c', 'ı', 'n', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'r', 't', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
Yargıcın dönertimi kelimesinin tersten yazılışı imitrenöd nıcıgraY diziliminde gösterilir.