Yarkın

Yarkın Köken: T.

Cinsiyet: Kız 1. Şimşek, ışık2. Işıklı.Cinsiyet: Erkek 1. Şimşek, ışık2. Işıklı.


Yarkın, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, Y harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Y', 'a', 'r', 'k', 'ı', 'n', şeklindedir.
Yarkın kelimesinin tersten yazılışı nıkraY diziliminde gösterilir.