Yassıçakıl

Yassıçakıl Osm. Gale

Yassıçakıl, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, Y harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'Y', 'a', 's', 's', 'ı', 'ç', 'a', 'k', 'ı', 'l', şeklindedir.
Yassıçakıl kelimesinin tersten yazılışı lıkaçıssaY diziliminde gösterilir.