yeğni ingisel

yeğni ingisel Fr. Parétique

yeğni ingisel için benzer kelimeler


yeğni ingisel, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'ğ', 'n', 'i', ' ', 'i', 'n', 'g', 'i', 's', 'e', 'l', şeklindedir.
yeğni ingisel kelimesinin tersten yazılışı lesigni inğey diziliminde gösterilir.