yer fıstığı kabuğu

yer fıstığı kabuğu İng. peanut husk

Öğütülerek geviş getirenlere yedirilen, kaba yem özelliğinde olan yem maddesi.


yer fıstığı kabuğu için benzer kelimeler


yer fıstığı kabuğu, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'r', ' ', 'f', 'ı', 's', 't', 'ı', 'ğ', 'ı', ' ', 'k', 'a', 'b', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
yer fıstığı kabuğu kelimesinin tersten yazılışı uğubak ığıtsıf rey diziliminde gösterilir.