yerbetimci

yerbetimci İng. topographer

yerbilim: 1. Herhangi bir toprak parçasının haritasını çıkaran kişi. 2. Yerbetim çalışmalarıyla ölçme ve hesaplamalar yapıp verileri değerlendiren uzman.


yerbetimci, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'r', 'b', 'e', 't', 'i', 'm', 'c', 'i', şeklindedir.
yerbetimci kelimesinin tersten yazılışı icmitebrey diziliminde gösterilir.