yergiç karşıtı

yergiç karşıtı Fr. Antiphage

yergiç karşıtı için benzer kelimeler


yergiç karşıtı, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'e', 'r', 'g', 'i', 'ç', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 't', 'ı', şeklindedir.
yergiç karşıtı kelimesinin tersten yazılışı ıtışrak çigrey diziliminde gösterilir.