yıldırım telgraf

yıldırım telgraf

a. Haberleşmede çok acele gönderilen telgraf.


yıldırım telgraf için benzer kelimeler


yıldırım telgraf, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ı', 'l', 'd', 'ı', 'r', 'ı', 'm', ' ', 't', 'e', 'l', 'g', 'r', 'a', 'f', şeklindedir.
yıldırım telgraf kelimesinin tersten yazılışı farglet mırıdlıy diziliminde gösterilir.