yüksek sertleşirli çelik

yüksek sertleşirli çelik İng. high hardenability steel

Sertleşirlik değeri yüksek olan çelik.


yüksek sertleşirli çelik için benzer kelimeler


yüksek sertleşirli çelik, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'k', 's', 'e', 'k', ' ', 's', 'e', 'r', 't', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'r', 'l', 'i', ' ', 'ç', 'e', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
yüksek sertleşirli çelik kelimesinin tersten yazılışı kileç ilrişeltres kesküy diziliminde gösterilir.