yükünleşme potansiyeli

yükünleşme potansiyeli İng. ionization potential

Bir atomun herhangi bir yörüngesindeki bir elektronu koparıp sonsuz uzaklığa götürebilmek için yapılması gereken işin elektron-volt biriminden değeri.


yükünleşme potansiyeli için benzer kelimeler


yükünleşme potansiyeli, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'k', 'ü', 'n', 'l', 'e', 'ş', 'm', 'e', ' ', 'p', 'o', 't', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
yükünleşme potansiyeli kelimesinin tersten yazılışı ileyisnatop emşelnüküy diziliminde gösterilir.