aksiyon potansiyeli

aksiyon potansiyeli

a. tıp Etkinleşebilir gizil güç.


aksiyon potansiyeli İng. action potential

Uyarılan kas veya sinir hücrelerinin plazma zarlarında meydana gelen istirahat potansiyelini -70 mV dan +30 mV a çeviren, sinir impulsunun kolayca ölçülen bir işlevi.


aksiyon potansiyeli İng. action potential

Bir sinir veya kas lifinde etkinlik sırasında meydana gelen ve birbirini izleyen depolarizasyon, repolarizasyon ve sükûn dönemlerinden oluşan elektriksel değişiklik.


aksiyon potansiyeli için benzer kelimeler


aksiyon potansiyeli, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 's', 'i', 'y', 'o', 'n', ' ', 'p', 'o', 't', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
aksiyon potansiyeli kelimesinin tersten yazılışı ileyisnatop noyiska diziliminde gösterilir.