asimetri potansiyeli

asimetri potansiyeli İng. asymetry potential

Bir cam zar elektrotun iki yüzeyi arasındaki küçük farklılıklardan ortaya çıkan küçük bir gerilim.


asimetri potansiyeli için benzer kelimeler


asimetri potansiyeli, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', ' ', 'p', 'o', 't', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
asimetri potansiyeli kelimesinin tersten yazılışı ileyisnatop irtemisa diziliminde gösterilir.