asimetri

asimetri Fr. asymétrie

a. (a'simetri) mat. Bakışımsızlık.


asimetri

bk. bakışımsızlık.


asimetri İng. asymmetry

Herhangi bir simetri tipine sahip olmama durumu.


asimetri İng. asymmetry

Simetrinin bozulması.


asimetri için benzer kelimeler


asimetri, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'i', 'm', 'e', 't', 'r', 'i', şeklindedir.
asimetri kelimesinin tersten yazılışı irtemisa diziliminde gösterilir.