çi potansiyeli

çi potansiyeli İng. Chi-potential

1.Adsorplanan dipol moleküllerinin yük merkezlerinin üst üste düşmesi sonucunda iki kutuplu tabakadaki derece derece potansiyel .2.(+)1 birim deney yükünü sonsuzdan alarak, sadece adsorplanan iki kutuplu tabakayı geçirmek için elektrik kuvvetlerine karşı yapılan iş. Yüzey potansiyeli bir fazın mutlak (galvani) potansiyelinin bir kısmıdır. Q=Y+X. Burada Q mutlak potansiyel, Y dış (voltaj) potansiyeli, X yüzey potansiyeldir.


çi potansiyeli için benzer kelimeler


çi potansiyeli, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'i', ' ', 'p', 'o', 't', 'a', 'n', 's', 'i', 'y', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
çi potansiyeli kelimesinin tersten yazılışı ileyisnatop iç diziliminde gösterilir.