yularlı

yularlı

Kılıbık.


yularlı için benzer kelimeler


yularlı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'u', 'l', 'a', 'r', 'l', 'ı', şeklindedir.
yularlı kelimesinin tersten yazılışı ılraluy diziliminde gösterilir.