yüreği hop etmek (veya hoplamak veya oynamak)

yüreği hop etmek (veya hoplamak veya oynamak)

birdenbire korkup heyecanlanmak: “Ansızın geldin, dedi, yüreğim oynadı.” -M. Ş. Esendal.


yüreği hop etmek (veya hoplamak veya oynamak) için benzer kelimeler


yüreği hop etmek (veya hoplamak veya oynamak), 45 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'r', 'e', 'ğ', 'i', ' ', 'h', 'o', 'p', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'h', 'o', 'p', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'o', 'y', 'n', 'a', 'm', 'a', 'k', ')', şeklindedir.
yüreği hop etmek (veya hoplamak veya oynamak) kelimesinin tersten yazılışı )kamanyo ayev kamalpoh ayev( kemte poh iğerüy diziliminde gösterilir.