hop hop

hop hop

ünl. Bir davranışı engellemek veya uyarmak amacıyla söylenen bir seslenme sözü.


hop hop için benzer kelimeler


hop hop, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'o', 'p', ' ', 'h', 'o', 'p', şeklindedir.
hop hop kelimesinin tersten yazılışı poh poh diziliminde gösterilir.