yüz yerde baş komak

yüz yerde baş komak

Yüzükoyun yere kapanmak.


yüz yerde baş komak için benzer kelimeler


yüz yerde baş komak, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'z', ' ', 'y', 'e', 'r', 'd', 'e', ' ', 'b', 'a', 'ş', ' ', 'k', 'o', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
yüz yerde baş komak kelimesinin tersten yazılışı kamok şab edrey züy diziliminde gösterilir.