yüzde sıfır T ayarı

yüzde sıfır T ayarı İng. zero percent T adjustment

Bir fotometrik cihazın cevabından karanlık akımı çıkarmak için yapılan bir kalibrasyon basamağı.


yüzde sıfır T ayarı için benzer kelimeler


yüzde sıfır T ayarı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'z', 'd', 'e', ' ', 's', 'ı', 'f', 'ı', 'r', ' ', 'T', ' ', 'a', 'y', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
yüzde sıfır T ayarı kelimesinin tersten yazılışı ıraya T rıfıs edzüy diziliminde gösterilir.