yüzde yüz T ayarı

yüzde yüz T ayarı İng. 100% T adjustment

Bir optik aletin, ışın yolu üzerindeki uygun bir tanık çözeltiyle % 100 T’ ye ayarlanması.


yüzde yüz T ayarı için benzer kelimeler


yüzde yüz T ayarı, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'z', 'd', 'e', ' ', 'y', 'ü', 'z', ' ', 'T', ' ', 'a', 'y', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
yüzde yüz T ayarı kelimesinin tersten yazılışı ıraya T züy edzüy diziliminde gösterilir.