yüzde yüz karşılık sistemi

yüzde yüz karşılık sistemi İng. 100-percent-reserve system, 100-percent-reserve banking

1. Ticari bankaların mevduatlarına karşılık güvence olarak yüzde yüz karşılık ayırdıkları, diğer bir deyişle saymaca para yaratamadıkları sistem. 2. Ticari bankaların, özellikle on sekizinci yüzyılda Avrupa’da güvence olarak mevduatları kadar altın ve gümüş gibi karşılık bulundurmaları.


yüzde yüz karşılık sistemi için benzer kelimeler


yüzde yüz karşılık sistemi, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'z', 'd', 'e', ' ', 'y', 'ü', 'z', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 'l', 'ı', 'k', ' ', 's', 'i', 's', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
yüzde yüz karşılık sistemi kelimesinin tersten yazılışı imetsis kılışrak züy edzüy diziliminde gösterilir.