yüzde yüz denetim

yüzde yüz denetim İng. 100 percent inspection

bk. eleme denetimi


yüzde yüz denetim için benzer kelimeler


yüzde yüz denetim, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'z', 'd', 'e', ' ', 'y', 'ü', 'z', ' ', 'd', 'e', 'n', 'e', 't', 'i', 'm', şeklindedir.
yüzde yüz denetim kelimesinin tersten yazılışı mitened züy edzüy diziliminde gösterilir.