yüzde yüz sözlü (film)

yüzde yüz sözlü (film) İng. hundred per cent talkie, all talking film

Sinema Sesli sinemanın ilk yıllarında yalnız bazı bölümleri değil tümü sözlü olan filmleri anlatır terim.


yüzde yüz sözlü (film) için benzer kelimeler


yüzde yüz sözlü (film), 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'ü', 'z', 'd', 'e', ' ', 'y', 'ü', 'z', ' ', 's', 'ö', 'z', 'l', 'ü', ' ', '(', 'f', 'i', 'l', 'm', ')', şeklindedir.
yüzde yüz sözlü (film) kelimesinin tersten yazılışı )mlif( ülzös züy edzüy diziliminde gösterilir.