zaba adar

zaba adar

Sabaha kadar, krş. zabaca


zaba adar için benzer kelimeler


zaba adar, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'b', 'a', ' ', 'a', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
zaba adar kelimesinin tersten yazılışı rada abaz diziliminde gösterilir.