zafernamehan

zafernamehan

Bir toplumda savaş sonrasında, yengi için destanlar okuyup çalgı çalana verilen ad.


zafernamehan, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, z harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'z', 'a', 'f', 'e', 'r', 'n', 'a', 'm', 'e', 'h', 'a', 'n', şeklindedir.
zafernamehan kelimesinin tersten yazılışı nahemanrefaz diziliminde gösterilir.